Mina Tjänster

SER terapi

Att bestämma sig för att gå i terapi är ofta ett stort steg att ta i livet. Vi har alla våra ryggsäckar att bära och ibland blir de för tunga och då kan man behöva hjälp en bit på vägen. Jag tar emot dig som vill komma enskilt, er som finns i en relation eller grupper. Som en utomstående part kan jag se situationen på andra sätt och det jag ser kan jag spegla tillbaka i ett annat ljus. Jag tror på varje människas inneboende kraft och en viktig del av terapin är att få förståelse för vad som händer i livet och vad man kan göra för att förändra det. Jag finns för dig och följer dig en bit på din väg. SER är en speciell terapiform och står för samtal, energi flow breathing och . SER terapin är uppelevsebaserad och bygger på ett synsätt där man ser hela människan och att vara  i sin kropp här och nu.

Samtal

Terapi bygger på förtroende och min främsta uppgift som terapeut är att lyssna och spegla dig. Detta sker främst genom samtal och närvaro i rummet. I samtalet lyssnar jag och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta det. Där kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det. Inom SER terapi finns det fler verktyg som jag arbetar med mer än bara samtalet. Terapin är upplevelsebaserad och jag använder mig av verktyg som symboler, drömmar, visualisering, andning och bildterapi. Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och i känslan är central i alla de terapiformer jag arbetar med.

Energi Flow Breathing

EFB står för energy flow breathing och är en andningsterapi. Metoden har skapats och utvecklats sedan 1984 av psykoterapeuterna Bertil Gyllensten och Nenne Holm. Det är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness. Metoden går förbi vårt medvetna själv och öppnar upp kroppens naturliga visdom och behov. Här är det kroppen som får berätta för dig hur du mår. Ofta kommer det upp mycket känslor, kanske är det känslor du undertrycker eller du inte visste att de fanns där i ditt dagliga liv och som nu får en chans att uttrycka sig. EFB kan vara bra vid stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Det kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. En del har också upplevt en god effekt vid kroppsliga besvär och smärta. EFB-metoden kan användas både individuellt och i grupp. I den enskilda andningen börjar och avslutar vi med ett samtal. Du genomför andningen på en madrass på golvet, där jag leder dig i kroppsskanning för att du ska bli medveten om och få bättre kontakt med din kropp. Sedan andas du enligt tekniken och ligger i olika stresspositioner. Andningen avslutas med att du ligger helt stilla på madrassen och tar in allt det du varit med om. Efteråt har vi ett samtal för att gå djupare in i vad du upplevde. EFB i grupp är begränsat till max 8 deltagare. Andningen sker på samma sätt som i enskild EFB, men avslutas med att vi berättar för varandra vad vi upplevt. Här går vi inte lika djupt in i den enskilde individen och du bestämmer själv vad du vill dela med dig av. Gruppandningen kan kombineras med enskilda samtal om du så önskar.

Regression

Regression betyder tillbakablick och i SER terapi används regression som ett av många verktyg. Man kan i tidigare liv eller i barndomen ha upplevt händelser som man inte har bearbetat och därför tagit med sej till det här livet eller om det kommer från barndomen, in i vuxen ålder. Genom att konfronteras med det under en regression kan man lösa upp knutar som orsakar bekymmer för oss. Regression kan också vara ett vara till hjälp vid t ex fobier, depressioner, allergier, migrän, viktproblem, ätstörningar, relationsproblem. Regressionen  sker under djup avslappning. Det finns också många som gör en regression för att det är spännande att se var och hur och när man har levt i tidigare liv. Ofta kommer man då på varför man känner sej dragen till vissa platser och kanske vissa personer. En del får svar på varför man förhåller sej på ett speciellt sätt inför vissa saker/händelser/personer. En regression tar 2-3 timmar att göra inklusive samtal före och en efter.

Medial Rådgivning

Ända sedan jag var liten har jag haft en medial förmåga och jag bekänner mig till den spirituella tron. Det vill säga att jag tror att vår själ lever vidare efter den fysiska döden.
Att arbeta som medium är ansvarsfullt och fantastiskt och jag känner en stor ödmjukhet och tacksamhet inför varje möte och att jag får möjligheten att förmedla den kärlek våra vänner kommer med. Jag tror inte att man någonsin blir ett färdigt medium. Vi utvecklas ständigt genom livets skeenden och så också i mediumskapet. Så jag fortsätter att ständigt utveckla mig genom utbildning och genom erfarenheter i livet.
Jag står till tjänst med olika mediala tjänster. Som kund kan du välja vilken form av sittning du vill ha eller en kombination av alla. Det är inte alla som vill ha kontakt med andra sidan och jag frågar alltid om kunden vill eller inte och talar om vilken form av rådgivning jag ger.

 

Privatsittning

Jag ser hur ditt liv och din situation ser ut och kommer med råd. Kanske du just nu står vid vägval i ditt liv och behöver rådgivning. Att använda mig av tarotkort är ett verktyg som jag tycker om att arbeta med.

Kontakt med andevärlden

Jag använder min mediumistiska förmåga för att sträcka mig till den vibration som andevärlden har och därigenom få information eller budskap därifrån. Jag ger också specifik information om kontakten jag får så att du kan identifiera vem det är.

Andlig rådgivning

Jag ser kring din andliga utvecklig och ger råd kring det. Här blir det ofta samtal om tro och hur det påverkar oss.

Miniseans

Ta med några vänner hit så ordnar vi en miniseans där vi tar kontakt med andevärlden och lämnar budskap. Max 5 personer.

Healing

Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp. Det finns flera olika former av healing. Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.

Reiki helaing

Reiki är en populär form av healing som inte förutsätter religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder ”universell” och ki, som betyder ”livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Modern forskning kring Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar ”må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

 

 

 

Intuitiv healing

När jag ger itutiv healing använder jag mig av min mediala förmåga och ”ser” hur du mår kroppsligt och själsligt. Jag tar hjälp av andevärlden och ger healing där den behövs som mest. Ibland använder jag också verktyg som trumma, stenar och rökelse under healingen.

Hur vet jag vad som är rätt för mig?

Om du är osäker på vad du behöver just nu i livet kan du alltid ringa mig och resonera kring det. Om du funderar på att gå i terapi har jag alltid en halvtimmes gratistid för att se om jag är den rätta terapeuten för dig och att det känns rätt.

Telefon

073 63 177 29

Email

cecilia@serdikraft.se

Adress

Cecilia Biarner

SER Din Kraft

Nytorp 201

284 91 Perstorp